Der er nu planer om ændringer af buskøreplanen - læs her. . .

Den kollektive trafik i Aalborg Kommune får ny køreplan søndag den 29 juni. Der er i år få ændringer.

Køreplanforslaget anden behandles den 26. marts i Sundheds- og kulturudvalget og byrådsbehandling sker den 7. april.

Linje 2
Metrobus 2's køreplan ændres så der er bus minimum hver ½ time til og fra Lufthavnen fra tidlig morgen til sen aften

Linje 56
Afkortes på de fleste ture, så den kun kører til eller fra Egense eller Mou. To ture om morgenen og to ture sidst på eftermiddagen kører fortsat fra og til Dokkedal.

Linje 76
Skifter linjenummer til linje 176. Linjenummer 76 skal bruges til en ny linje ved Hjørring.

Linje 100
Afkortes på mange ture til Nibe og der skal derfor skiftes i Nibe for at komme til eller fra Aalborg på nogle ture.

Flexlinjen
Flexlinjeforsøget i Aalborg nedlægges og erstattes af en almindelig servicebus.

Sommerferiekøreplan
Sidste år var der sommerkøreplan i 8 uger. I år er der kun reduktioner i de 6 uger skolerne har ferie.

Skoleformen
Telebusserne, der kører omkring mange af folkeskolerne får ændrede afgange om eftermiddagen. Om eftermiddagen vil der blive en afgang omkring  kl. 14 og kl. 15 fra skolerne. Telebusserne til skolerne er uændrede om morgenen.

På næsten alle linjer er der mindre justeringer af køreplanerne.


mkh

Finn Madsen
Trafikplanlægger, M.Sc.Eng
Aalborg Kommune
Sundheds og kulturforvaltningen
Rantzausgade 4, 9000 Aalborg
Telefon: 9931 1936
mail: fvm-sbu@aalborg.dk
EANnr: 5798003743066