Kold dukkert til landdistriktets ildsjæle

Dette er titlen på et læserbrev, som bestyrelsesmedlem i LAK, Leo Helmer idag har sendt til Nordjyske.

Indlægget er affødt af kommunens budgetforslag for 2015, hvori der er lagt op til en nedskæring i midlerne til AKA, samt en øget egenfinanciering.

 

Her ses teksten i sin helhed:

Kold dukkert til landdistriktets ildsjæle

Ingeniør Leo Helmer, bestyrelsesmedlem i LAK

Medlem af AKA-udvalget, Årets ildsjæl 2009.

 

Lad mig allerførst fastslå, at LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune - har indtil videre haft et godt samarbejde med Aalborg Kommune, og at vores synspunkter og ønsker er blevet hørt og imødekommet et godt stykke hen ad vejen. Men i det foreliggende budgetforslag har man af en eller anden årsag valgt at slå hårdt ned på landdistrikterne. Heldigvis har både Radikale Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti i dagspressen givet udtryk for, at de ikke vil være med til denne uretfærdighed.

I budgetforslaget har man foreslået en større egenfinansiering på ildsjæleprojekterne i landdistriktet. Det er efter LAKs mening et fuldstændigt urimeligt forslag. Det forslag må i bedste fald være baseret på uvidenhed, og i værste fald være et udtrykt for at man betragter indbyggere i landdistriktet som andenrangs borgere.

Forslagsstilleren hævder, at man kan spare kr. 150.000 ved at hæve den allerede eksisterende egenfinansiering fra 10 % til 20 %. Dette er ikke korrekt. AKA-puljen er på kr. 1,5 mio., men kr. 300 - 400.000 er øremærket til forbedringer i kommunens forsamlingshuse. Forsamlingshusprojekter har indtil videre skulle have en egenfinansiering på 25 %, så hvis der skal spares kr. 150.000, så skal egenfinansieringen på forsamlingshusprojekter nødvendigvis også hæves, så den fremover bliver på 35 %.

LAK har meget svært ved at forstå, hvorfor det overhovedet er fair at pålægge en egenfinansiering på landdistriktsprojekter. Man kunne ikke drømme om at forlange tilsvarende på projekter inde i byen.

En typisk AKA-ansøgning indeholder altid en stor grad af frivillig arbejdskraft. Hvis der f.eks. ansøges om maling af det lokale forsamlingshus, så søges der om penge til malingen, mens selve malingen fortages af frivillige, som selv medbringer deres egne pensler. Det ville forholdsvis svare til at borgerne inde i Aalborg selv skulle male Hovedbiblioteket. Det ville selvfølgelig være en uhørt tanke, men hvorfor er det så fair, at borgere i landdistriktet skal finde 35 % medfinansiering? En medfinansiering som man typisk vil være nødsaget til at finde i f.eks. overskuddet fra det lokale julemarked, som udelukkende er skabt pga. lokalbefolkningens egen ofrevilje. Til orientering kan det nævnes at f.eks. Realdania og Lokale- og Anlægsfonden ikke støtter sådanne småprojekter, de støtter kun prestigeprojekter, som f.eks. Vestre Fjordpark eller Musikkens Hus.

Mange landsbyssamfund arrangerer hvert forår indsamling af skidt og affald på de små lokalveje. Ved sådanne indsamlinger bruger rigtig mange af lokalbefolkningen en søndag formiddag, på at samle affald sammen, som tankeløse bilisterne bare smider ud af vinduerne. Ved disse indsamlinger tilbyder kommunen at stille en gratis container til rådighed. Prøv lige at bede borgerne inde i Aalborg, om at gøre noget tilsvarende på villavejene omkring Station efter en fodboldkamp. Der ville rejse sig et ramaskrig.

For en besparelse på kun kr. 150.000, opnår politikkerne altså at sende et klokkeklart signal til landdistrikternes ildsjæle om at deres kæmpearbejde ikke regnes for noget som helst. Vedligeholdelse og udvikling er forbeholdt Aalborg By og de omkringliggende større byer. Hvis I som borgerne i landdistriktet vil noget med jeres landsby, så må I selv til lommerne.

Besparelsen på AKA-puljen er dog ikke langt fra det eneste, landdistrikterne bliver stillet i udsigt.

Landdistriktsafdelingen har i 2014 et driftsbudget på kr. 2,1 mio. – heraf altså kr. 1,5 mio. til AKA-puljen. Kommunen har lært gennem bitter erfaring, at hvis man ikke løbende vedligeholder gadekærene, så bliver det dyrt i den sidste ende. Derfor er der også afsat kr. 1,0 mio. årligt til oprensning og vedligeholdelse af gadekær i landsbyerne. Endvidere har der de senere år været afsat kr. 4,0 mio. til byudvikling af landsbyerne. Det er de samlede midler, der årligt afsættes til landdistriktet i Danmarks arealmæssigt største kommune – kr. 7,1 mio.

Ud over at fjerne kr. 150.000 fra AKA-puljen, så foreslår man også at fjerne kr. 1,0 mio. til oprensning og vedligeholdelse af gadekærene samt kr. 1,0 mio. til byudvikling. En samlet besparelse på kr. 2,15 mio. – eller 30 % af de samlede midler til landdistrikterne. Hvorfor? Fordi man ønsker at bruge kr. 35,0 mio. til renovering af Kunsten - kr. 11,0 mio. til Musikkens Hus - kr. 10,0 mio. til fast tribune i Gigantium - kr. 15,0 mio. til cykelstibroen ved jernbanebroen - kr. 5,5 mio. til Tall Ship Race - kr. 2,0 mio. til markedsføring af European Tour Golf i Gatten, og meget, meget mere. Åh ja, og så selvfølgelig et par milliarder på Letbane, Egnsplansvejen, Vestre Fjordpark osv. osv.

Det ville være hårdt for borgerne i Aalborg, hvis de selv skulle ud og finde en 20 % medfinansiering. Borgerne i landdistriktet må vel så være fritaget, eller hvad?

Hvis vi nogensinde skal vende fraflytningen i vores landdistrikter, så er vi altså nødsaget til at gøre noget ved den mærkelige tankegang om, at det er i orden, at folk, der ønsker at skifte byens hurtige puls og anonymitet ud med en tilværelse i socialt fællesskab, i harmoni med og tæt på naturen, skal betale ekstra for kommunale ydelser.

Jeg ville blive rigtigt glad, hvis nogen gad forklare mig, hvorfor denne forskelsbehandling mellem borgere i byen og borgere i landdistriktet er fair.